Sporto klubo informacija

Sporto klubo darbo laikas:

ŠIANDIEN: 07:00 - 22:00 (Trečiadienis)
DAR DIRBAME!
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
Nuo - 07:00
Iki - 22:00
Nuo - 07:00
Iki - 22:00
Nuo - 07:00
Iki - 22:00
Nuo - 07:00
Iki - 22:00
Nuo - 07:00
Iki - 22:00
Nuo - 09:00
Iki - 16:00
Nuo - 09:00
Iki - 16:00

Trenerių darbo laikas:

Trenerio vardas / pavardė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
Romualdas Vaičiūnas8:00 - 20:00 Nedirba8:00 - 20:00 Nedirba8:00 - 20:00 Nedirba Nedirba

Papildoma informacija

Tėvų sutikimo forma yra reikalinga sportuojantiems asmenims iki 16m.
Norėdami atsisiųsti tėvų sutikimo formą spauskite čia:

Patvirtinta 2010.08.30

Asociacijos „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubo prezidento įsakymu Nr.1

SPORTO KLUBO „MARGIRIS” TAISYKLĖS

LANKYTOJAMS

1. Asociacijos „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubas, esantis Naujoji 52 Alytuje (toliau – Sporto klubas),  į.k. 300570786, PVM mokėtojo kodas LT100002673714, teikia sveikatingumo paslaugas. Asmenys, pageidaujantys naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu specialiame žurnale.  Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis (toliau – Lankytojams).

2. Nepilnamečiams nuo 12 iki 16 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik turint raštišką tėvų ar globėjų sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio Lankytojo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

3. Prieš pradedant lankytis Sporto klube rekomenduojame pasitikrinti sveikatą bei pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų ar nelaimingų atsitikimų lankantis Sporto klube tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui žalos, atsiradusios dėl jo sveikatos suluošinimo ar gyvybės atėmimo, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės.

4. Sporto klubo teikiamomis paslaugomis naudotis draudžiama, jei lankytojai:

4.1.  apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
4.2.  neturi  švarios  ir tvarkingos sportinės  aprangos ir avalynės;
4.3.  nesilaiko  asmens  higienos  reikalavimų;
4.4.  serga užkrečiamomis ligomis.

5. Vertingų daiktų ir pinigų į Sporto klubą nerekomenduojame neštis. Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų.

6. Sporto klubo teikiamomis paslaugomis lankytojai sumokėję vienkartinį paslaugos mokestį arba  įsigiję terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).

 

7. Abonementų galiojimo laikas gali būti stabdomas tokia tvarka:

1 mėn. abonementą  galima sustabdyti 1 savaitei  tik dėl ligos;

3 mėn. abonementą galima sustabdyti 2 savaitėms  tik dėl ligos;

4 mėn. abonementą galima sustabdyti  2 savaitėms (dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

6 mėn. abonementą galima sustabdyti  2 savaitėms (dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

1 metų abonementą galima sustabdyti 1 mėnesiui (dėl ligos ar asmeninių priežasčių).

8. Abonementą sustabdyti dėl ligos galima tik registratūroje parodžius rašytinį įrodymą apie išduotą  nedarbingumo pažymėjimą.

9. Sporto klubo darbo laikas:
I-V   800 val. – 2200 val.
VI -VII     900 val. – 1400 val.

10. Sporto   klubo   darbo   laiką   administracija  gali  keisti  atsižvelgdama  į  Lankytojų  srautus,  sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant Lankytojus ne vėliau kaip prieš 3 dienas skelbimu Sporto klube ir internetinėje svetainėje  www.margiris.com

11. Apsilankymo trukmė Sporto klube neribojama. Turint Abonementą galimas tik vienas apsilankymas per dieną. Išaiškėjus faktui, kad vienu Abonementu naudojasi keli asmenys, Abonementas yra anuliuojamas ir pinigai už neišnaudotą abonementą negrąžinami.

12. Lankytojams Sporto klube draudžiama:

§ Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti;

§ Triukšmauti, netolerantiškai elgtis kitų Lankytojų atžvilgiu;

§ Sąmoningai gadinti Sporto klubo materialinį turtą;

§ Pasisavinti Sporto klubo ir Lankytojų turtą;

§ Sportuoti lauke avima avalyne (taip pat ir sportine);

§ Filmuoti ir fotografuoti be Sporto klubo administracijos leidimo;

13. Lankytojai  Treniruoklių salėje privalo:

§ Avėti  švarią sportinę avalynę.

§ Prieš treniruotę atlikti apšilimą.

§ Prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį.

§ Įrenginius naudoti pagal jų paskirtį.

§ Nesinaudoti laikinai sugedusiais įrenginiais.

§ Pratimus atlikti pagal salės trenerio žodinius arba rašytinius nurodymus (programas).

§ Iškilus neaiškumams, kreiptis į salėje dirbantį trenerį.

§ Treniruotes metu elgtis atsakingai, nesužaloti greta sportuojančių Lankytojų, pačiam nebūti arti įrenginiu dirbančio žmogaus.

§ Sportuojant su štangomis naudoti svarmenų fiksavimo užraktus.

§ Jėgos pratimus atlikti įvertinus savo fizinį pasirengimą.

§ Atlikus pratimą, štangas, svarmenis, hantelius, kilimėlius ir kitas priemones padėti į jiems skirtas vietas.

§ Nekišti pirštų tarp besisukančių skriemulių ir trosų, tarp slankiojančių (besikilnojančių) kontrasvorių.

 

14. Lankytojams, pažeidusiems šių Taisyklių nuostatas, gali būti neleidžiama naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, o abonementai nepratęsiami.

Geros nuotaikos ir stiprios sveikatos Sporto klube „Margiris”!

Administracija

Sporto klubo “Margiris” susikūrimo istorija

Daug metų atletinės gimnastikos mėgėjai sportavo rūsiuose. Tad ir Alytaus sportininkai mėgėjai savo kelią pradėjo rūsyje pačių įrengtoje „štanginėje“. Anot Rolando Matonio, sąlygos tuomet buvo nepavydėtinos: karšta, trūko oro, patalpas dažnai apsemdavo, tačiau noras sportuoti padėdavo įveikti visus sunkumus. Vėliau visi bendraminčiai įsikūrė senamiestyje, didesnėse patalpose, kadangi norinčių sportuoti taip pat daugėjo. Sportininkai patys darėsi inventorių, savo lėšomis remontavosi patalpas, pirko štangas, veidrodžius.

Tuo metu  daugelis miestų turėjo po kelis klubus, vykdavo varžybos, tik Alytuje apie atletinę gimnastiką nebuvo girdėti. Todėl tos minties vedimi, keli entuziastai nuvyko į Kauno „Olimpo“ atletinės gimnastikos klubą, susipažino su treneriu Aleksu Novikovu, kuris negailėjo patarimų. Sugrįžus buvo  nuspręsta kurti klubą. Buvo sušauktas steigiamasis susirinkimas, išrinkta klubo taryba, parengti nuostatai.

Galų gale 1984 metais komjaunimo komiteto skirtose patalpose Naujosios g. 18 buvo įkurtas vyrų kultūrizmo klubas „Varsa“. Jaunimas pamėgo šį klubą, netgi ne visus norinčius galėjo priimti.  1987 metais klubas persikėlė į Sporto rūmus. Paskelbus konkursą, 1987 m. klubui parinktas „Margirio“ vardas.  Tai nebuvo lengva užduotis, nes norėjosi lietuviško ir kartu originalaus pavadinimo. Taigi buvo prisiminta Lietuvos istorija bei garsūs karžygių laikai. Atrodo pavadinimas buvo tinkamai parinktas, kadangi klubas sėkmingai gyvuoja ir šiandien.

Klubas didžiuojasi savo sportininkais, kurie siekė ir vis dar siekia sportinių aukštumų bei garsina mūsų vardą. Tai  Audrius Jegelevičius, Živilė Dvareckaitė – Raudonienė, Robertas Burneika, Gintaras Marčiulaitis, Audrius Jonikas, Vytautas Motiejūnas, Raimundas Kondratavičius, Mindaugas Seilius ir kiti.