Asociacijos „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubas,

Naujoji gatvė 52, Alytus

Tėvų (globėjų) SUTIKIMAS
20….. m. __________________mėn _____d.

Sutinku, kad mano nepilnametis sūnus, dukra ar globotinis (-ė) savarankiškai lankytų sporto klubą „Margiris“ be suaugusiųjų priežiūros.

Su pilnomis sporto klubo taisyklėmis, publikuojamomis http://www.margiris.com/informacija.php susipažinau ir supažindinau savo sūnų, dukrą ar globotinį (-ę).

Lankytojų amžius neribojamas, jei nepilnamečiai iki 16 metų lankosi kartu su tėvais ar globėjais.

Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio Lankytojo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės.

Nepilnamečio, kuriam leidžiama lankyti sporto klubą be suaugusiųjų priežiūros, vardas, pavardė:

__________________________________________________Tėvo (globėjo)

Vardas,pavardė___________________________________________


Adresas____________________________________________________


Mob. tel. _________________________________________________________________________________________________________________                ___________

(Tėvo (globėjo) vardas, pavardė)                                                (parašas)